Препоръчани схеми

Тук са представени препоръчителни схеми, за използването в състава на комплексното лечение на най-разпространените заболявания, за които вече има натрупан богат опит от използването на билковите продукти на компания Vision International People Group.

Схемите за прием на продуктите на Компанията е целесъобразно да бъдат използвани като помощно средство към традиционната терапия на различни заболявания, което ще позволи по-бързо постигане на положителен ефект и ще позволи понижаване на дозата на основните лекарствени препарати, а при някои нозологии и до пълната им отмяна. Ръководейки се от предложените схеми, трябва да се има предвид и списъка на противопоказанията на всяка биологично активна добавка.

Всеки ред на дадените схеми съответства на един курс прием на БАД, продължителността на който е приблизително 1 месец.

АЛЕРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Вазомоторен ринит
KG-Off Фет абсорбър
Антиокс + Детокс
Мега + Куперс + Винекс
Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Нейчър тен + Шевитон
Бюти + Нортия
Антиокс + Детокс + Пакс
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Бронхиална астма
Пакс + Антиокс + Детокс
Детокс + Антиокс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Детокс + Брейн-о-флекс + Хромвитал
Нейчър тен + Шевитон
Бюти + Нортия
Антиокс + Пакс
Мега + Куперс + Биск + Активи
Ламин + Урсул
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Полиноза
KG-Off Фет абсорбър
Пакс + Антиокс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Детокс + Антиокс
Винекс + Сейф-ту-си
Брейн-о-флекс + Винекс
Бюти + Нортия
Антиокс + Детокс + Пакс
Мега + Куперс
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Алергодерматози
KG-Off Фет абсорбър
Пакс + Антиокс
Детокс + Антиокс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Нейчър тен + Шевитон
Брейн-о-флекс + Винекс
Мега + Куперс
Антиокс + Свелтформ
Бюти + Нортия
Хромвитал + Антиокс
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ
Бронхоектатична болест
Пакс + Антиокс + Детокс
Ламин + Урсул
Антиокс + Нутримакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Нейчър тен + Шевитон
Бюти + Нортия
Мега + Куперс + Биск + Активи
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Хроничен бронхит
Пакс + Антиокс
Детокс + Хромвитал + Брейн-о-флекс
Ламин + Урсул
Бюти + Нортия
Винекс + Сейф-ту-си
Антиокс + Нутримакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Мега + Куперс + Биск + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Плеврит
Пакс + Антиокс + Детокс
Ламин + Урсул
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Бюти + Нортия
Детокс + Хромвитал
Антиокс + Нутримакс
Мега + Куперс + Биск + Активи
Лайфпак сеньор
Белодробна туберколоза
Антиокс + Детокс + Пакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Ламин + Урсул
Бюти + Детокс
Винекс + Сейф-ту-си
Детокс + Хромвитал
Антиокс + Пакс
Урсул + Брейн-о-флекс
Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Пневмосклероза
Антиокс + Детокс + Пакс
Нутримакс + Брейн-о-флекс
Бюти + Нортия
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Нейчър тен + Шевитон
Мега + Куперс + Биск + Активи
Ламин + Урсул
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Пневмония
Антиокс + Нутримакс + Хромвитал
Пакс + Детокс
Ламин + Урсул
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Винекс + Сейф-ту-си
Бюти + Нортия
Урсул + Брейн-о-флекс
Антиокс + Сфелтформ
Мега + Куперс + Биск + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Белодробен емфизем
Антиокс + Детокс
Брейн-о-флекс + Винекс
Бюти + Нортия
Пакс+ + Антиокс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Антиокс + Ламин + Урсул
Мега + Куперс + Биск + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА
Хипертонична болест
Антиокс + Пакс
Антиокс + Свелтформ
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Бюти + Нортия
Антиокс + Нутримакс
Мега + Свелтформ + Винекс
Антиокс + Детокс
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Атеросклероза
KG-Off Апетит под контрол
Антиокс + Свелтформ
Детокс + Пакс
Бюти + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Антиокс + Нутримакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Антиокс + Урсул
Мега + Куперс
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Дистония от хипотоничен тип
Антиокс + Хромвитал
Ламин + Бюти
Мега + Куперс + Биск + Активи
Мистик + Ревиен + Брейн-о-флекс
Винекс + Сейф-ту-си
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Дистония от хипертоничен тип
Антиокс + Детокс + Пакс
Антиокс + Нутримакс
Бюти + Нортия
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Винекс + Сейф-ту-си
Мега + Куперс
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Инфекциозен ендокардит
Антиокс + Детокс + Пакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Антиокс + Урсул
Мега + Куперс + Винекс
Винекс + Сейф-ту-си
Антиокс + Нутримакс
Урсул + Брейн-о-флекс
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
ИБС: Стенокардия
Антиокс + Пакс
Антиокс + Свелтформ
Мега + Куперс + Винекс
Антиокс + Нутримакс
Нейчър тен + Шевитон
Бюти + Нортия
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
ИБС: Нарушение на сърдечния ритъм
Антиокс + Пакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Бюти + Нортия
Антиокс + Свелтформ + Мега
Нейчър тен + Шевитон
Антиокс + Урсул
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
ИБС: Слединфарктна кардиосклероза
Антиокс + Пакс
Антиокс + Мега + Свелтформ
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Бюти + Нортия
Винекс + Сейф-ту-си
Антиокс + Свелтформ
Мега + Куперс
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Недостатъчност на кръвообращението
Антиокс + Нутримакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Бюти + Нортия
Нутримакс + Мега + Куперс
Нейчър тен + Шевитон
Антиокс + Урсул
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Перикардити
Антиокс + Детокс + Пакс
Антиокс + Мега
Свелтформ + Нутримакс
Бюти + Нортия
Винекс + Сейф-ту-си
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Ревматизъм
Антиокс + Урсул
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Антиокс + Нутримакс
Бюти + Детокс
Нейчър тен + Шевитон
Антиокс + Пакс
Мега + Куперс + Винекс
Антиокс + Детокс
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ
Хроничен хепатит
Антиокс + Детокс
Хипер + Мистик + Пасилат
Антиокс + Пакс
Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Бюти + Ламин
Антиокс + Куперс
Сейф-ту-си + Шевитон
Брейн-о-флекс + Винекс
Хроничен гастрит
Антиокс + Пакс
Нутримакс + Свелтформ + Брейн-о-флекс
Мистик + Пасилат + Хипер + Ревиен
Бюти + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Антиокс + Ламин
Антиокс + Детокс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Дискинезия на жлъчогонните пътища от хипокинетичен тип
Хромвитал + Свелтформ
Антиокс + Нутримакс
Ламин + Урсул
Биск + Мега + Куперс + Активи
Лайфпак сеньор
Дискинезия на жлъчогонните пътища от хиперкинетичен тип
Антиокс + Пакс
Бюти + Нортия
Мега + Свелтформ
Хипер + Мистик + Ревиен
Лайфпак сеньор
Хроничен дуоденит
Антиокс + Пакс
Нутримакс + Антиокс
Свелтформ + Детокс
Бюти + Нортия
Винекс + Сейф-ту-си
Хипер + Мистик + Ревиен + Брейн-о-флекс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Хроничен колит
Антиокс + Пакс
Нутримакс + Нутримакс
Бюти + Нортия
Антиокс + Ламин
Винекс + Сейф-ту-си
Хипер + Мистик + Ревиен + Брейн-о-флекс
Хромвитал + Свелтформ
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Хроничен панкреатит
Антиокс + Пакс
Хипер + Мистик + Ревиен
Детокс + Свелтформ Брейн-о-флекс
Бюти + Нортия
Винекс + Сейф-ту-си
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Хроничен холецистит
Антиокс + Пакс
Детокс + Свелтформ + Брейн-о-флекс
Хипер + Мистик + Ревиен
Ламин + Урсул
Винекс + Сейф-ту-си
Бюти + Нортия
Биск + Мега + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Чернодробна цироза
Антиокс + Пакс
Антиокс + Детокс
Мега + Куперс
Бюти + Пасилат
Хипер + Мистик
Язва на стомаха и дванадесетопръстника
Антиокс + Пакс
Антиокс + Нутримакс
Хипер + Пасилат + Ревиен
Мистик + Брейн-о-флекс
Нейчър тен + Шевитон
Бюти + Нортия
Антиокс + Ламин
Биск + Мега + Куперс + Активи
Антиокс + Детокс
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
БОЛЕСТИ НА БЪБРЕЦИТЕ И ПИКОЧОГОННИТЕ ПЪТИЩА
Хронична бъбречна недостатъчност
Антиокс + Детокс
Мистик + Пасилат
Мега + Куперс
Артемида + Бюти
Хроничен пиелонефрит
Антиокс + Нутримакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Ламин + Урсул
Нутримакс + Свелтформ + Брейн-о-флекс
Винекс + Сейф-ту-си
Биск + Мега + Куперс + Активи
Антиокс + Детокс + Пакс
Бюти + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Цистит
Пакс + Детокс
Антиокс + Детокс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Нутримакс + Хромвитал + Брейн-о-флекс
Винекс + Сейф-ту-си
Ламин + Урсул
Биск + Мега +Куперс + Активи
Бюти + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Уретрит
Антиокс + Нутримакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Антиокс + Детокс
Ламин + Урсул
Бюти + Нортия
Антиокс + Пакс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Детокс + Хромвитал Брейн-о-флекс
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА
Паркинсон
Антиокс + Пакс
Антиокс + Нутримакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Мега + Куперс + Винекс
Нейчър тен + Шевитон
Бюти + Нортия
Антиокс + Свелтформ
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Депресия
Антиокс + Пакс
Антиокс + Хромвитал
Бюти + Нортия
Антиокс + Свелтформ
Винекс + Сейф-ту-си
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Антиокс + Нутримакс
Детокс + Пакс + Брейн-о-флекс
Антиокс + Ламин
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Менингит
Антиокс + Урсул
Бюти + Нортия
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Мега + Куперс + Винекс
Винекс + Сейф-ту-си
Антиокс + Пакс
Детокс + Нутримакс + Брейн-о-флекс
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Мигрена
Антиокс + Пакс
Антиокс + Свелтформ
Хипер + Пасилат + Ревиен
Мистик + Брейн-о-флекс
Винекс + Сейф-ту-си
Бюти + Нортия
Антиокс + Пакс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Болест на Алцхаймер
Антиокс + Пакс
Мега + Куперс Винекс
Антиокс + Нутримакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Нейчър тен + Шевитон
Мега + Куперс
Бюти + Нортия
Свелтформ + Антиокс
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Енуреза (нощно напикаване)
Антиокс + Пакс
Антиокс + Нутримакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Бюти + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Урсул + Антиокс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Нутримакс + Хромвитал + Брейн-о-флекс
Ламин + Урсул
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Дисциркулаторна енцефалопатия
Антиокс + Детокс
Брейн-о-флекс + Пакс
Антиокс + Свелтформ
Хипер + Мистик + Пассилат + Ревиен
Винекс + Сейф-ту-си
Бюти + Нортия
Мега + Куперс
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Неврастения
Антиокс + Пакс
Хипер + Мистик + Брейн-о-флекс
Антиокс + Детокс + Пакс
Пасилат + Ревиен + Винекс
Нейчър тен + Шевитон
Антиокс + Нутримакс
Бюти + Нортия
Антиокс + Пакс
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Нарушено мозъчно кръвообращение
Антиокс + Пакс
Антиокс + Детокс
Антиокс + Нутримакс
Хипер + Мистик + Пасилат
Бюти + Нортия
Мега + Куперс
Лайфпак сеньор
Неврит
Антиокс + Пакс + Детокс
Нутримакс + Хромвитал + Брейн-о-флекс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Ламин + Урсул
Винекс + Сейф-ту-си
Детокс + Антиокс
Бюти + Нортия
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Множествена склероза
Антиокс + Пакс
Антиокс + Детокс
Антиокс + Нутримакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Бюти + Нортия
Детокс + Хромвитал
Биск + Мега + Куперс + Активи
Лайфпак сеньор
Радикулит
Антиокс + Нутримакс
Антиокс + Пакс + Детокс
Хипер + Мистик Пасилат + Ревиен
Биск + Мега + Куперс + Активи
Винекс + Сейф-ту-си
Брейн-о-флекс + Винекс + Детокс
Ламин + Урсул
Бюти + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Епилепсия
Антиокс + Пакс
Антиокс + Детокс
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Антиокс + Нутримакс
Винекс + Сейф-ту-си
Бюти + Нортия
Антиокс + Свелтформ
Мега + Куперс
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньо + Винекс
БОЛЕСТИ НА ЕНДОКРИННАТА СИСТЕМА
Хипотиреоза
KG-Off Апетит под контрол
Свелтформ + Нутримакс
Ламин + Детокс + Брейн-о-флекс
Бюти + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Нутримакс + Хромвитал
Биск + Мега + Куперс
Антиокс + Ревиен
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Подагра
KG-Off Апетит под контрол
Антиокс + Пакс
Бюти + Нортия
Антиокс + Нутримакс
Нейчър тен + Шевитон
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Куперс + Мега
Брейн-о-флекс + Урсул
Антиокс + Мега
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Тиреотоксикоза
Антиокс + Пакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Бюти + Детокс
Мега + Пакс
Винекс + Сейф-ту-си
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винек
Захарен диабет
KG-Off Фет абсорбър
Антиокс + Детокс + Пакс
Антиокс + Свелтформ
Хромвитал + Нутримакс + Брейн-о-флекс
Нейчър тен + Шевитон
Бюти + Нортия
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Биск + Мега + Куперс + Активи
Ламин + Антиокс
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Токсична дифузна базедова болест
Антиокс + Пакс
Бюти + Детокс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Мега + Антиокс
БОЛЕСТИ НА МЪЖКАТА РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА
Аденом на простатата
Антиокс + Детокс + Пакс
Артум + Ламин + Урсул
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Бюти + Детокс
Нейчър тен + Шевитон
Биск + Мега + Куперс + Активи
Брейн-о-флекс +Винекс+ Детокс
Артум + Ламин + Урсул
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Импотентност
Артум + Ламин + Урсул + Сталон
Антиокс + Детокс + Пакс
Антиокс + Хромвитал
Артум + Ламин + Урсул + Сталон
Нейчър тен + Шевитон
Бюти + Детокс
Хромвитал + Брейн-о-флекс +Винекс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Биск + Мега + Куперс + Активи
Артум + Ламин + Урсул + Сталон
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Хроничен простатит
Антиокс + Детокс + Пакс
Артум + Ламин + Урсул
Детокс + Хромвитал + Брейн-о-флекс
Нутримакс + Антиокс
Винекс + Сейф-ту-си
Артум + Ламин + Урсул
Бюти + Детокс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
БОЛЕСТИ НА ЖЕНСКАТА РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА
Климактеричен синдром
Антиокс + Детокс + Пакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Нутримакс + Хромвитал
Артемида + Бюти + Медисоя + Нортия
Биск + Мега + Куперс + Активи
Лайфпак сеньор
Хроничен аднексит
Антиокс + Детокс + Пакс
Нутримакс + Антиокс
Ламин + Урсул
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Винекс Сейф-ту-си
Артемида + Бюти + Медисоя + Нортия
Хромвитал + Детокс + Брейн-о-флекс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Артемида + Бюти + Медисоя + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Трихомониаза
Антиокс + Нутримакс
Детокс + Пакс
Бюти + Нортия
Ламин + Урсул
Винекс + Сейф-ту-си
Брейн-о-флекс + Винекс Детокс
Хипер + Мистик + Пасилат +Ревиен
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Хламидиаза
Антиокс + Пакс + Детокс
Ламин + Урсул
Бюти + Нортия
Антиокс + Нутримакс
Винекс + Сейф-ту-си
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Биск + Мега + Куперс + Активи
Хромвитал + Детокс + Брейн-о-флекс
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Предменструален синдром
Антиокс + Пакс
Нутримакс + Антиокс
Брейн-о-флекс + Винекс
Артемида + Бюти + Медисоя + Нортия
Винекс + Сейф-ту-си
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Биск + Мега + Куперс + Активи
Артемида + Бюти + Медисоя + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Атрофически вагинит
Антиокс + Урсул + Медисоя
Артемида + Бюти + Медисоя + Нортия
Биск + Мега + Куперс + Активи
Хипер + Мистик + Медисоя
Винекс + Сейф-ту-си
Ламин + Урсул + Брейн-о-флекс
Артемида + Бюти + Медисоя + Нортия
Антиокс + Детокс
Артемида + Бюти + Медисоя + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Мастопатия
Антиокс + Детокс + Пакс
Антиокс + Свелтформ
Нутримакс + Хромвитал
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Артемида + Бюти + Медисоя + Нортия
Мега + Куперс
Лайфпак сеньор
Климактерен синдром
Артемида + Бюти + Медисоя + Нортия
Антиокс + Детокс + Пакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Нутримакс + Хромвитал + Брейн-о-флекс
Винекс + Сейф-ту-си
Артемида + Бюти + Медисоя + Нортия
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Ендометриоза на женските полови органи
Антиокс + Детокс + Пакс
Антиокс + Свелтформ
Нутримакс + Хромвитал + Брейн-о-флекс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Артемида + Бюти + Медисоя + Нортия
Ламин + Урсул
Биск + Мега + Куперс + Активи
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Гъбични болести (дерматофитии)
Антиокс + Детокс + Пакс
Сейф-ту-си + Шевитон
Ламин + Урсул
Детокс + Хромвитал + Брейн-о-флекс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Антиокс + Нутримакс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Бюти + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Витилиго
Антиокс + Пакс
Сейф-ту-си + Шевитон
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Брейн-о-флекс+ Винекс
Бюти + Нортия
Ламин + Урсул
Антиокс + Нутримакс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Антиокс + Свелтформ
Бюти + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Дерматити
Антиокс + Детокс + Пакс
Сейф-ту-си + Шевитон
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Бюти + Нортия
Хромвитал + Нутримакс
Ламин + Урсул
Биск + Мега + Куперс + Активи
Антиокс + Свелтформ
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Невродермит
Антиокс + Пакс
Сейф-ту-си + Шевитон
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Бюти + Нортия
Хромвитал + Детокс + Брейн-о-флекс
Нутримакс + Свелтформ
Ламин + Урсул
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Псориазис
Антиокс + Детокс + Пакс
Сейф-ту-си + Шевитон
Бюти + Нортия
Хипер + Пасилат + Ревиен
Мистик + Брейн-о-флекс
Ламин + Урсул
Антиокс + Нутримакс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Антиокс + Свелтформ
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Пиодермии
KG-Off Фет абсорбър
Антиокс + Детокс + Пакс
Сейф-ту-си + Шевитон
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Ламин + Урсул
Детокс + Хромвитал + Брейн-о-флекс
Нутримакс + Антиокс
Бюти + Детокс
Мега + Куперс + Активи
Антиокс + Детокс
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Екзема
Антиокс + Пакс
Сейф-ту-си + Шевитон
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Ламин + Урсул
Детокс + Хромвитал + Брейн-о-флекс
Антиокс + Свелтформ
Хромвитал + Детокс
Бюти + Нортия
Антиокс + Нутримакс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Разноцветен лишей
Антиокс + Урсул
Сейф-ту-си + Шевитон
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Бюти + Нортия
Ламин + Урсул
Свелтформ + Пакс
Брейн-о-флекс+ Винекс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Антиокс + Ламин
Бюти + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КОСТНО-СТАВНАТА СИСТЕМА
Артрит
Антиокс + Детокс + Пакс
Антиокс + Урсул
Бюти + Нортия
Свелтформ + Нутримакс + Брейн-о-флекс
Винекс + Сейф-ту-си
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Антиокс + Детокс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Остеопороза
Антиокс + Нутримакс
Артемида + Бюти + Медисоя + Нортия (за жени)
Антиокс + Детокс + Пакс
Хипер + Пасилат + Ревиен
Нейчър тен + Шевитон
Мистик + Брейн-о-флекс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Антиокс + Нутримакс
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Навяхвания
Антиокс + Пакс
Хипер + Пасилат + Ревиен
Мистик + Брейн-о-флекс
Винекс + Сейф-ту-си
Биск + Мега + Куперс + Активи
Бюти + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Остеомиелит
Антиокс + Детокс
Антиокс +Ламин + Урсул
Детокс + Нутримакс + Брейн-о-флекс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Винекс + Сейф-ту-си
Детокс + Хромвитал + Винекс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Антиокс + Свелтформ
Бюти + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Остеохондроза
Антиокс + Детокс + Пакс
Нутримакс + Свелтформ + Брейн-о-флекс
Бюти + Нортия
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Винекс + Сейф-ту-си
Антиокс + Хромвитал
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Бурсит
Ламин + Урсул
Антиокс + Детокс
Бюти + Нортия
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Нейчър тен + Шевитон
Антиокс+ Нутримакс
Детокс + Пакс + Брейн-о-флекс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Хромвитал + Свелтформ
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Фрактури на костите
Антиокс + Нутримакс
Антиокс + Пакс
Хипер + Мистик+ Пасилат + Ревиен
Бюти + Нортия
Винекс +Сейф-ту-си
Хромвитал + Детокс+ Брейн-о-флекс
Ламин + Урсул
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Хемороиди
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Биск + Мега + Куперс + Активи
Антиокс + Детокс
Нутримакс + Хромвитал + Брейн-о-флекс
Нейчър тен + Шевитон
Бюти + Нортия
Свелтформ + Пакс + Винекс
Ламин + Урсул
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Болест на Рейно
Антиокс + Детокс + Пакс
Нутримакс + Антиокс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Бюти + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Биск + Мега + Куперс + Активи
Брейн-о-флекс Винекс
Антиокс Свелтформ
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Тромбофлебит
Антиокс + Пакс + Детокс
Антиокс + Нутримакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Бюти + Нортия
Нейчър тен + Шевитон
Брейн-о-флекс + Пакс + Винекс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Антиокс + Ламин + Урсул
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Варикозно разширени вени
Антиокс + Нутримакс
Детокс + Антиокс + Хромвитал
Пакс + Свелтформ
Хипер + Пасилат + Ревиен
Винекс + Сейф-ту-си
Мистик + Брейн-о-флекс “
Бюти + Нортия
Ламин + Урсул
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Облитериращ ендартерит
Антиокс + Пакс
Антиокс + Свелтформ
Бюти + Нортия
Хипер + Мистик+ Пасилат + Ревиен
Нейчър тен + Шевитон
Брейн-о-флекс + Винекс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Антиокс + Детокс
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КРЪВТА
Желязодефицитна анемия
Антиокс + Нутримакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Брейн-о-флекс + Винекс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Бюти + Нортия
Антиокс + Детокс
Ламин + Урсул
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЗРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ
Глаукома
Антиокс + Пакс
Винекс + Сейф-ту-си
Бюти + Нортия
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Нейчър тен + Шевитон
Куперс + Мега
Антиокс + Нутримакс
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Далекогледство
Антиокс + Пакс
Винекс + Сейф-ту-си
Антиокс + Детокс
Хипер + Пасилат + Ревиен
Нейчър тен + Шевитон
Мистик + Брейн-о-флекс
Бюти + Нортия
Биск + Мега + Куперс + Активи
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Катаракта
Антиокс + Пакс
Винекс + Сейф-ту-си
Бюти + Нортия
Брейн-о-флекс + Винекс
Нейчър тен + Шевитон
Антиокс + Детокс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Антиокс + Нутримакс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Конюктивит
Антиокс + Детокс
Винекс + Сейф-ту-си
Ламин + Урсул
Антиокс + Свелтформ
Нейчър тен + Шевитон
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Антиокс + Нутримакс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Детокс + Хромвитал + Брейн-о-флекс
Бюти + Нортия
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Миопия
Антиокс + Пакс
Винекс + Сейф-ту-си
Антиокс + Детокс
Хипер + Пасилат + Ревиен
Нейчър тен + Шевитон
Мистик + Брейн-о-флекс
Бюти + Нортия
Антиокс + Нутримакс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
УШИ, НОС, ГЪРЛО ЗАБОЛЯВАНИЯ
Синузити
Антиокс + Детокс + Пакс
Нутримакс + Хромвитал + Брейн-о-флекс
Ламин + Урсул
Антиокс + Свелтформ
Винекс + Сейф-ту-си
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Бюти + Нортия
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Отит
Антиокс + Детокс + Пакс
Антиокс +Урсул
Нутримакс + Хромвитал + Брейн-о-флекс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Винекс +Сейф-ту-си
Бюти + Нортия
Антиокс + Свелтформ
Ламин + Брейн-о-флекс + Винекс
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Хроничен тонзилит
Антиокс + Детокс + Пакс
Нутримакс + Антиокс
Ламин + Урсул
Хромвитал + Детокс + Брейн-о-флекс
Винекс + Сейф-ту-си
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Антиокс + Детокс
Бюти + Нортия
Антиокс + Свелтформ
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Болест на Мениер
Лайфпак сеньор + Винекс
Антиокс + Детокс + Пакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Брейн-о-флекс
Антиокс + Нутримакс
Винекс + Сейф-ту-си
Бюти + Нортия
Антиокс +Урсул
Мега + Куперс
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА УСТНАТА КУХИНА
Пародонтоза
Антиокс + Детокс + Пакс
Антиокс + Ламин + Урсул
Хромвитал + Детокс + Брейн-о-флекс
Антиокс + Нутримакс
Винекс + Сейф-ту-си
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Антиокс + Детокс
Бюти + Нортия
Биск + Мега + Куперс + Активи
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Стоматит
Антиокс + Детокс + Пакс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Биск + Мега + Куперс + Активи
Ламин + Урсул
Нейчър тен + Шевитон
Брейн-о-флекс + Винекс
Бюти + Нортия
Антиокс + Пакс
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
ВРЕДНИ НАВИЦИ
Пушене
KG-Off Фет абсорбър
Антиокс + Пакс
Сейф-ту-си + Шевитон
Антиокс + Детокс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Свелтформ + Хромвитал + Брейн-о-флекс
Бюти + Нортия + Детокс+“
Ламин + Урсул
Биск + Мега + Куперс + Активи
Антиокс + Пакс
Нейчър тен + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс
Алкохолна зависимост
KG-Off Фет абсорбър
Антиокс + Детокс + Пакс
Нейчър тен + Шевитон
Свелтформ + Хромвитал + Брейн-о-флекс
Антиокс + Детокс
Хипер + Мистик + Пасилат + Ревиен
Биск + Мега + Куперс + Активи
Бюти + Нортия
Ламин + Урсул
Антиокс + Детокс + Нутримакс
Сейф-ту-си + Шевитон
Лайфпак сеньор + Винекс

*Компанията може да гарантира качеството и безопасността на своите продукти единствено в случай, че ги придобиете посредством официалните представители на Vision или в специализираните търговски центрове на Компанията. При консултации с други специалисти може да не бъдат взети предвид многогодишният опит от работата в Компанията, особените характеристики на действие на продуктите на Vision и знанията за практиката относно тяхното фактическо приложение!

GMP ISO ECO CRYO WELL LIFE GMO

2 отговора към “Препоръчани схеми”

  1. Михайлов:

    Може ли да ми предложите схема на добавки за заболяване Миастения гравис, т.е. за повишаване на имунната система.
    Предварително Ви благодаря!

Вашия коментар